RESET energy lab / blue

RESET energy lab / blue

Day and night from 19 Dec 2020.

Closing on Sunday 7 March 2021 from 16.00 to 18.00.


Works by Frank and Janine, two of B.a.d.’s artists, in our window vitrines on Arendsweg and Talingstraat. Part of the exhibition series
Bad—Inside Out—For You.


Frank Bruggeman

RESET / blue

Visual artist and designer Frank Bruggeman retakes a number of older works and adds new elements from his botanical archive. As usual he chooses a striking blue colour to highlight objects or tools that are considered kitsch (chrystal vases) or trivial (pile drivers). These objects are combined with plant materials, whether living or dead, in installations that refer to gardens or flower arrangements. The unnatural blue colour creates a maximum contrast between the botanical and the non-botanical world and initiates a mind reset.

Beeldend kunstenaar Frank Bruggeman herneemt een aantal oudere werken en voegt daar nieuwe elementen uit zijn botanisch archief aan toe. Zoals vaker gebruikt hij een opvallende blauwe kleur om objecten of gereedschappen te markeren die als kitsch (kristalvazen) of triviaal (stootheien) worden beschouwd. Deze objecten worden gecombineerd met levend of dood plantaardig materiaal in installaties die refereren aan tuinen of bloemstukken. De onnatuurlijke blauwe kleur zorgt voor een maximaal contrast tussen dat wat plantaardig en dat wat niet-plantaardig is en herijkt de blik van de toeschouwer.


Janine Schrijver

RESET / energy lab

Photographers want to make the visible world visible in a special or dramatic way. But how do you visualize something that is by definition invisible? Janine Schrijver is fascinated by energy transfer – between people, but also between people and other living organisms. She records her findings – of course – in photos, but adds colourful line drawings as an intuitive commentary. This results in new enigmatic combinations that are reminiscent of stereophotographs tagged with expressive non-verbal scribbles.

Fotografen willen de zichtbare wereld op een bijzondere of andere manier zichtbaar maken. Maar hoe maak je iets dat per definitie onzichtbaar is toch aanschouwelijk? Janine Schrijver is gefascineerd door energieoverdracht – tussen mensen onderling maar ook tussen mensen en andere levende organismen. Ze legt haar bevindingen – uiteraard – vast in foto’s maar voegt daar kleurige lijntekeningen aan toe bij wijze van intuïtief commentaar. Zo ontstaan nieuwe, raadselachtige combinaties die doen denken aan stereofotografieën die zijn getagd met expressieve non-verbale uitingen.       Getting to B.a.d.