Opening KraakMuseum in Het LaatsteKraakpand van Nederland

Opening KraakMuseum in Het LaatsteKraakpand van Nederland

Tentoonstelling Kraakmuseum
In de eerste tentoonstelling in het Kraakmuseum wordt kraken onderzocht als zoektocht naar alternatieve vrijplaatsen en woonruimte, de culturele productie en het sociale vangnet waarmee kraken aan de maatschappij heeft bijgedragen en de aardverschuivingen in het Nederlandse politieke klimaat. Daarbij staat de vraag centraal: Hoe verder? Het Staatsarchief, het archief van de kraak- en actiebeweging in Nederland ondergebracht in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, heeft prachtig materiaal aan het Kraakmuseum ter beschikking gesteld. Waaronder 190 originele posters en legio ander drukwerk, dvd's met archiefbeelden en documentaires over kraken, audiomateriaal van onafhankelijke radio, debatten en theater, enzovoorts. Verder zijn er boeken met betrekking tot kraken en recent campagnemateriaal, waaronder dat van het Witboek Kraken, de kraakpetitie en 'kraken gaat door'.

Met de inwerkingtreding van de wet kraken en leegstand op 1 oktober worden tot dan toe legale vrijplaatsen voor betaalbare woonruimte, non-commerciële culturele productie, antikapitalistische en antioorlogsbewegingen, anarchisme, stads-, milieu- en genderactivisme, en politiek activisme omtrent vele andere thema's gecriminaliseerd. Ook al wordt met het kraakverbod eigendomsrecht boven maatschappelijk belang gesteld, politiek activisme gaat natuurlijk door. Het Kraakmuseum beoogt in de toekomst een plek te bieden aan deze initiatieven.

Het Kraakmuseum is geopend van vrijdag 1 oktober tot zondag 3 oktober van 13u tot 18u.

Start landelijke campagne
Tegelijkertijd met de opening van het Kraakmuseum wordt een landelijke beeldcampagne gestart. Het is een campagne tegen de criminalisering van kraken en een oproep om in het hele land actie te voeren tegen vrijheidsinperking en de rechtse woestijn onder het motto 'Dit laatste kraakpand blijft bestaan en onze deuren staan open'. Via de website www.laatstekraakpand.nl kan beeldmateriaal worden gedownload voor acties in het hele land.

www.wdw74.nl
www.laatstekraakpand.nl