Kamiel Verschuren – Drawings

Kamiel Verschuren – Drawings

Kamiel Verschuren
Drawings

Doors open 19.00
opening 19.30 by Bas Kwakman* (director of Poetry International Foundation)

Kamiel Verschuren (NL, 1968) is an interdisciplinary artist who lives and works in Rotterdam. His work is focused on investigating and expanding the concept and existential experience of space. To this end, he uses all possible media, such as drawing, photography, (graphic) design, sculpture, text and sound installations, architectural projects and public events.
Drawing is often the starting point and the leitmotiv in Verschuren’s work. With more than twenty years’ experience as an artist, Verschuren has amassed an enormous oeuvre of drawings, including original drawings, design drawings, text drawings and idea sketches.
This exhibition will present a selection of his drawings. The process of viewing the work, taking stock of it, applying the finishing touches, making a selection and finally presenting it has also laid the groundwork for a publication of his most appealing and prominent drawings. The publication will be funded by the sale of the drawings from the exhibition.

Wij nodigen u van harte uit voor de opening op vrijdag 30 oktober a.s. van de tentoonstelling

* * *

Kamiel Verschuren
Tekeningen

deur open 19.00 uur
opening 19.30 uur door Bas Kwakman* (directeur stichting Poetry International)

Kamiel Verschuren (NL, 1968) is een interdisciplinair kunstenaar, die woont en werkt in Rotterdam. Zijn werk richt zich op het onderzoeken en uitbreiden van het concept en de existentiële ervaring van ruimte. Daarbij gebruikt hij alle mogelijke middelen, zoals tekeningen, fotografie, (grafisch) ontwerpen, sculpturen, tekst- en geluidsinstallaties, architectonische projecten en publieke evenementen.
In zijn werk is het tekenen vaak een startpunt en de rode draad. In de ruim 20 jaar van zijn beroepspraktijk werkte Verschuren aan een enorm oeuvre van tekeningen: tekeningen als autonoom werk, ontwerptekeningen, teksttekeningen en idee-notities.
In deze tentoonstelling wordt een selectie van deze tekeningen gepresenteerd. Het proces van bekijken, inventariseren, verder uitwerken, selecteren en presenteren is tevens de opmaat naar een publicatie met de meest aansprekende en belangwekkende tekeningen. De publicatie wordt gefinancierd door de verkoop van de tekeningen uit de tentoonstelling.