(Be)kijk het maar

(Be)kijk het maar

Maastunnel, 18 November 2021 to 1 March 2022

(Be)kijk het maar, is a project by photographer Janine Schrijver and professor Tineke Abma in the Maastunnel. After five years of participatory action research in Charlois, in which they investigated the health of the neighbourhood with children in the role of researchers, in this exhibition they reflect on their own personal and social prejudices. Art and science are linked in a visual essay that deals with the complex relationship between looking and being looked at, seeing and being seen. A selection of 40 works can be seen in the lists along the escalators. (You can visit until 1 March 2022.

(Be)kijk het maar, is een project van fotograaf Janine Schrijver en hoogleraar Tineke Abma in de Maastunnel. Na vijf jaar participatief actieonderzoek in Charlois, waarin ze de gezondheid van de wijk onderzochten met kinderen in de rol als onderzoeker, reflecteren ze in deze tentoonstelling op hun eigen persoonlijke en maatschappelijke vooroordelen. Kunst en wetenschap worden verbonden in een beeldessay dat gaat over de complexe verhouding tussen kijken en bekeken worden, zien en gezien worden. Een selectie van 40 werken is te zien in de lijsten langs de roltrappen. (Be)kijk het maar is te bezoeken t/m 1 maart 2022.