B.a.d Event #6 – I Am Because You Are

B.a.d Event #6 – I Am Because You Are

B.A.D EVENT #2: VOLKSREKORDERS LAUNCH

Donderdag 26 april 2007
19.30 – 22.00

Introductie van het Internet-TV platform: Volksrekorders Volksrekorders is een kunstenaarsinitiatief, gevestigd in Nederland, dat zich bezighoudt met de vraag welke invloeden publieke ruimtes – plekken zonder duidelijke sociale dan wel functionele begrenzing- uitoefenen op het dagelijkse bestaan in de stad. Volksrekorders wil de tegenstellingen en fricties maar ook de overeenkomsten tussen verschillende culturele, etnische en sociale groepen onderzoeken; en in het bijzonder hoe deze groepen zich verhouden tot (en gedragen in) de veelvoud van publieke ruimtes waarin we ons begeven.
De samenstelling van individuen binnen Volksrekorders brengt een uitgebreid veld van artistieke disciplines met zich mee; van videokunst tot performances en van grafisch ontwerp tot dichtkunst. De diverse disciplines ontmoeten elkaar in een serie van videoverslagen, uitgezonden via het internet-TV platform ‘volksrekorders.com’.
Volksrekorders Launch
Volksrekorders is recentelijk uitgenodigd deel te nemen aan het Urban Festival Zagreb 2007. Deze uitnodiging heeft geleid tot het starten van een artistiek onderzoek in de stad Rotterdam, met als doel te pogen de steden Rotterdam en Zagreb vanuit eenzelfde concept te benaderen, en de resultaten die daaruit voorvloeien met elkaar te vergelijken en samen te voegen op het internet TV-platform. Met deze avond wordt het startschot gegeven voor het gehele project.
Kunstenaars: Marcel van den Berg, Malgosia Briefjes, Maurice Boogaard, Ties Ten Bosch, Regina Kelaita, Sanja Miletovic, Ronald Nijhof, Bram Nijssen en Anne Schiffer.