B.a.d Event #10 – Hosting the Guest: Models

B.a.d Event #10 – Hosting the Guest: Models

English below

Op zondag 29 november van 14:00 tot 15:00 uur organiseert stichting B.a.d in het kader van RAIR#2 het B.a.d-Event Hosting the Guest: Models.

Stichting B.a.d onderzoekt sinds 2001 de voorwaarden en vormen waarin een kunstenaarsinitiatief en ateliergebouw als het onze optimaal kan voortbestaan, onder de projectnaam: B.a.d To The Future! Een van de aspecten die wij hierbij bespreken, is: hoe onze gastateliers te ontwikkelen voor de toekomst.
Daarbij spelen vragen als: Wat hebben gasten nodig? Hoe organiseer je dit zo goed mogelijk? In hoeverre moet je alles organiseren? Hoe ga je om met organisaties die ook buitenlandbeleid voeren?
Hoe wordt gedacht over gestructureerd gastenbeleid (selectie, semesters, etc) en informeel beleid (zoals dat nu vaak functioneert). Wat zijn de voor- en nadelen voor deelnemers? En voor de initiatieven?

Dit zijn vragen waarover wij samen met jou, gast of gastheer van een gastatelier, over van gedachten willen wisselen.

Zondag 29 november van 14:00 tot 15:00 uur kan je dat doen in stichting B.a.d. Adres: Talingstraat 5, Rotterdam.

In deze Open Space ontmoeting (http://en.wikipedia.org/wiki/Open-space_meeting), bespreken we vormen van en visies op gastheerschap en de voor- en nadelen hiervan.
Kom zo mogelijk een half uurtje eerder om even ‘in te praten’!

We hopen dat jullie allen bij dit B.a.d Event aanwezig zullen zijn.

met vriendelijke groet,
Karin Arink en Kamiel Verschuren
namens stichting B.a.d

On Sunday 29 November from 14:00 -15:00 hours, Foundation B.a.d organises the B.a.d-Event: Hosting the Guest: Models.

Since 2001, Foundation B.a.d has been researching the optimal conditions and forms in which artists’ intitaives and studio buildings such as ours can continue to function, under the title: B.a.d To The Future! One of the aspects we are discussing, is how to develop our guest studios &residencies for the future.
Questions raised are e.g.: What do guest artists need? How can we organise this in the best possible way? To what extent does everything need to be organised? How do you deal with other organisations with an international policy?
What do you think of structured residency policy (selection, semesters, etc.) and/or informal policy (as it is functioning now)? What are the pros and cons for guest artists? And for the hosting initiatives?

We would like to discuss questions like these with you, guest or host of a residency, to share our experiences and exchange views.

Sunday 29 November from 14:00 to 15:00 hours we will hold an Open Space meeting (http://en.wikipedia.org/wiki/Open-space_meeting) in Foundation B.a.d., to discuss models on hosting guest artists and their various advantages and disadvantages.
If possible, do come half an hour in advance to ‘warm up’!

We hope to welcome you all to this B.a.d Event.

with kind regards,
Karin Arink and Kamiel Verschuren
on behalf of Foundation B.a.d